Kakırman Yıldız, A. “Dijital Belge Yönetimi: Dijital Belgelerin Üretimi, Yönetimi Ve Korunması için Rehber”. Bilgi Dünyası, c. 7, sy 1, Nisan 2006, ss. 157-8, https://www.bd.org.tr/index.php/bd/article/view/413.