Atılgan, D., ve Özlem Bayram. “Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kütüphaneleri’nde Kataloglamada Uyumun Ölçülmesi”. Bilgi Dünyası, c. 7, sy 1, Nisan 2006, ss. 63-76, doi:10.15612/BD.2006.398.