Sağsan, M. “Web 2.0. Örgütlerde Etkili Bir Şekilde Kullanılabilir Mi?”. Bilgi Dünyası, c. 8, sy 1, Nisan 2007, ss. 140-54, doi:10.15612/BD.2007.359.