Yılmaz, M. “Dewey: Dünyanın Kalbine Dokunan Kütüphane Kedisi”. Bilgi Dünyası, c. 10, sy 1, Nisan 2009, ss. 117-8, https://www.bd.org.tr/index.php/bd/article/view/301.