Yılmaz, M. “Kütüphane Kaynak Ve Hizmetlerini Pazarlama: Pratik Rehber”. Bilgi Dünyası, c. 10, sy 2, Ekim 2009, ss. 319-20, https://www.bd.org.tr/index.php/bd/article/view/284.