Medeni, T. D., K. Miyata, ve M. Sağsan. “Çevrim-içi Fantazi Oyunlarında Yansımayı (Tefekkürü) Öğrenme”. Bilgi Dünyası, c. 10, sy 2, Ekim 2009, ss. 139-62, doi:10.15612/BD.2009.273.