Yılmaz, M. “Web 2.0’ı Keşfetmek: İkinci Nesil İnternet Araçları-Bloglar, Vikiler, Ağ Yapıları, Sanal Sünyalar Ve Dahası”. Bilgi Dünyası, c. 11, sy 1, Nisan 2010, ss. 224-5, https://www.bd.org.tr/index.php/bd/article/view/268.