Sağsan, M., R. Yücel, ve C. Sözen. “Küresel Krizin Aşılmasında Alternatif Bir Yol: Sosyal Sermayede Enformasyon Edinimi Ve Kullanım Kapasitesi”. Bilgi Dünyası, c. 11, sy 1, Nisan 2010, ss. 140-54, doi:10.15612/BD.2010.260.