Yılmaz, M. “Bilgi Yönetimi Disiplini Ve Uygulamaları (Kamu Kurumundan Örneklerle)”. Bilgi Dünyası, c. 11, sy 2, Ekim 2010, ss. 473-4, https://www.bd.org.tr/index.php/bd/article/view/249.