Tümer, D., ve Özgür Külcü. “İlk Ve Ortaöğretim Okullarında Belge Yönetimi Programları Ve Türkiye’deki Durum”. Bilgi Dünyası, c. 11, sy 2, Ekim 2010, ss. 408-43, doi:10.15612/BD.2010.244.