Yılmaz, M. “Bir Dijital Kütüphane Nasıl Kurulur? 2. Bs.”. Bilgi Dünyası, c. 12, sy 2, Ekim 2011, ss. 440-1, https://www.bd.org.tr/index.php/bd/article/view/208.