Anday, A., E. Francese, H. C. Huurdeman, M. Yılmaz, ve D. Zengenene. “Dijital Kütüphane Ortamında Bilgi Güvenliği Sorunları: Literatür Değerlendirmesi”. Bilgi Dünyası, c. 13, sy 1, Nisan 2012, ss. 117-3, doi:10.15612/BD.2012.171.