[1]
Özgür Polat ve M. A. Akkaya, “Google Haritalarda Halk Kütüphanelerine İlişkin Değerlendirmelerin İçerik Analizi: Türkiye’deki İl Halk Kütüphaneleri Örneği”, Bilgi Dünyası, c. 24, sy 1, ss. 45-72, Haz. 2023.