[1]
F. Özdamlı, S. Sultan, ve T. Karanfiller, “Kütüphanelerde Proje Yönetiminin Etkinliği: Sistematik Bir İnceleme”, Bilgi Dünyası, c. 24, sy 1, ss. 25-44, Haz. 2023.