[1]
M. Sağsan, A. Ertaş, ve N. S. Burgul, “Lider Antrenörlerin Bilgi Sahasında Deplasman Mücadelesi: KKTC Üzerine Görgül Bir Araştırma”, Bilgi Dünyası, c. 17, sy 1, ss. 1-21, Haz. 2016.