[1]
D. Atılgan ve Özlem Bayram, “Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kütüphaneleri’nde Kataloglamada Uyumun Ölçülmesi”, Bilgi Dünyası, c. 7, sy 1, ss. 63-76, Nis. 2006.