Polat, Özgür ve Akkaya, M. A. (2023) “Google Haritalarda Halk Kütüphanelerine İlişkin Değerlendirmelerin İçerik Analizi: Türkiye’deki İl Halk Kütüphaneleri Örneği”, Bilgi Dünyası, 24(1), ss. 45-72. doi: 10.15612/BD.2023.711.