Sağsan, M., Ertaş, A. ve Burgul, N. S. (2016) “Lider Antrenörlerin Bilgi Sahasında Deplasman Mücadelesi: KKTC Üzerine Görgül Bir Araştırma”, Bilgi Dünyası, 17(1), ss. 1-21. doi: 10.15612/BD.2016.510.