Bilgi Dünyası (2020) “İç Kapak”, Bilgi Dünyası, 21(2). Erişim adresi: https://www.bd.org.tr/index.php/bd/article/view/596 (Erişim: 26Temmuz2021).