Kakırman Yıldız, A. (2006) “Dijital Belge Yönetimi: Dijital Belgelerin Üretimi, Yönetimi ve Korunması için Rehber”, Bilgi Dünyası, 7(1), ss. 157-158. Erişim adresi: https://www.bd.org.tr/index.php/bd/article/view/413 (Erişim: 22Haziran2024).