Atılgan, D. ve Bayram, Özlem (2006) “Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kütüphaneleri’nde Kataloglamada Uyumun Ölçülmesi”, Bilgi Dünyası, 7(1), ss. 63-76. doi: 10.15612/BD.2006.398.