Sağsan, M. (2007) “Web 2.0. Örgütlerde Etkili Bir Şekilde Kullanılabilir mi?”, Bilgi Dünyası, 8(1), ss. 140-154. doi: 10.15612/BD.2007.359.