Yılmaz, M. (2009) “Kütüphane Kaynak ve Hizmetlerini Pazarlama: Pratik Rehber”, Bilgi Dünyası, 10(2), ss. 319-320. Erişim adresi: https://www.bd.org.tr/index.php/bd/article/view/284 (Erişim: 29Mayıs2024).