Özel, N. (2010) “Belge Yönetimi ve Arşiv Terimleri Sözlüğü”, Bilgi Dünyası, 11(1), ss. 225-226. Erişim adresi: https://www.bd.org.tr/index.php/bd/article/view/269 (Erişim: 19Haziran2024).