Yılmaz, M. (2010) “Web 2.0’ı Keşfetmek: İkinci Nesil İnternet Araçları-Bloglar, Vikiler, Ağ Yapıları, Sanal Sünyalar ve Dahası”, Bilgi Dünyası, 11(1), ss. 224-225. Erişim adresi: https://www.bd.org.tr/index.php/bd/article/view/268 (Erişim: 29Mayıs2024).