Yılmaz, M. (2010) “Bilgi Yönetimi Disiplini ve Uygulamaları (Kamu Kurumundan Örneklerle)”, Bilgi Dünyası, 11(2), ss. 473-474. Erişim adresi: https://www.bd.org.tr/index.php/bd/article/view/249 (Erişim: 29Mayıs2024).