Yılmaz, M. (2010) “IFLA Public Library Service Guidelines 2. Gözden Geçirilmiş Basım”, Bilgi Dünyası, 11(2), ss. 471-472. Erişim adresi: https://www.bd.org.tr/index.php/bd/article/view/248 (Erişim: 29Mayıs2024).