Yılmaz, M. (2011) “Bir Dijital Kütüphane Nasıl Kurulur? 2. bs.”, Bilgi Dünyası, 12(2), ss. 440-441. Erişim adresi: https://www.bd.org.tr/index.php/bd/article/view/208 (Erişim: 19Nisan2024).