Sağsan, Mustafa, Abdurrahman Ertaş, ve Nazım Serkan Burgul. 2016. “Lider Antrenörlerin Bilgi Sahasında Deplasman Mücadelesi: KKTC Üzerine Görgül Bir Araştırma”. Bilgi Dünyası 17 (1):1-21. https://doi.org/10.15612/BD.2016.510.