Atılgan, Doğan, ve Özlem Bayram. 2006. “Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kütüphaneleri’nde Kataloglamada Uyumun Ölçülmesi”. Bilgi Dünyası 7 (1):63-76. https://doi.org/10.15612/BD.2006.398.