Polat, Özgür, & Akkaya, M. A. (2023). Google Haritalarda Halk Kütüphanelerine İlişkin Değerlendirmelerin İçerik Analizi: Türkiye’deki İl Halk Kütüphaneleri Örneği. Bilgi Dünyası, 24(1), 45-72. https://doi.org/10.15612/BD.2023.711