Sağsan, M., Ertaş, A., & Burgul, N. S. (2016). Lider Antrenörlerin Bilgi Sahasında Deplasman Mücadelesi: KKTC Üzerine Görgül Bir Araştırma. Bilgi Dünyası, 17(1), 1-21. https://doi.org/10.15612/BD.2016.510