Atılgan, D., & Bayram, Özlem. (2006). Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kütüphaneleri’nde Kataloglamada Uyumun Ölçülmesi. Bilgi Dünyası, 7(1), 63-76. https://doi.org/10.15612/BD.2006.398