Yılmaz, M. (2010). Bilgi Yönetimi Disiplini ve Uygulamaları (Kamu Kurumundan Örneklerle). Bilgi Dünyası, 11(2), 473-474. Geliş tarihi gönderen https://www.bd.org.tr/index.php/bd/article/view/249