Yılmaz, M. (2010). IFLA Public Library Service Guidelines 2. Gözden Geçirilmiş Basım. Bilgi Dünyası, 11(2), 471-472. Geliş tarihi gönderen https://www.bd.org.tr/index.php/bd/article/view/248