(1)
Sağsan, M.; Ertaş, A.; Burgul, N. S. Lider Antrenörlerin Bilgi Sahasında Deplasman Mücadelesi: KKTC Üzerine Görgül Bir Araştırma. Bilgi Dünyası 2016, 17, 1-21.