(1)
Sağsan, M. Örgütsel Seçimlerde Küme Modeli : İnsan İlişkileri, Bilgi Yönetimi Ve Örgütsel Öğrenmenin Ara Kesitinde “İnsan”. Bilgi Dünyası 2002, 3, 205-230.