(1)
Kakırman Yıldız, A. Dijital Belge Yönetimi: Dijital Belgelerin Üretimi, Yönetimi Ve Korunması için Rehber. Bilgi Dünyası 2006, 7, 157-158.