(1)
Atılgan, D.; Bayram, Özlem. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kütüphaneleri’nde Kataloglamada Uyumun Ölçülmesi. Bilgi Dünyası 2006, 7, 63-76.