(1)
Sağsan, M. Web 2.0. Örgütlerde Etkili Bir Şekilde Kullanılabilir Mi?. Bilgi Dünyası 2007, 8, 140-154.