(1)
Özel, N. Belge Yönetimi Ve Arşiv Terimleri Sözlüğü. Bilgi Dünyası 2010, 11, 225-226.