(1)
Yılmaz, M. Bilgi Yönetimi Disiplini Ve Uygulamaları (Kamu Kurumundan Örneklerle). Bilgi Dünyası 2010, 11, 473-474.