(1)
Yılmaz, M. IFLA Public Library Service Guidelines 2. Gözden Geçirilmiş Basım. Bilgi Dünyası 2010, 11, 471-472.