(1)
Yılmaz, M. Bir Dijital Kütüphane Nasıl Kurulur? 2. Bs. Bilgi Dünyası 2011, 12, 440-441.