[1]
Atılgan, D. ve Bayram, Özlem 2006. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kütüphaneleri’nde Kataloglamada Uyumun Ölçülmesi. Bilgi Dünyası. 7, 1 (Nis. 2006), 63-76. DOI:https://doi.org/10.15612/BD.2006.398.